Vstup do chrámu

Vstup do chrámu

Vstup do chrámu, který patří ke svatyni. Za vstup se platilo, ale cena byla celkem lidová (asi 300 Jenů).