Normální ulice

Normální ulice

Normální japonská ulice. Povšimněte si, že veškeré dráty jsou vedeny vzduchem. Narozdíl od nás, kde je téměř vše v zemi. Vedení v zemi by jim nejbližší zemětřesení zřejmě pěkně polosovalo.