General information


This section is intended for my students. As they all speak Czech (as I assume), the rest of this text is going to be also in Czech.

02TSFA


02KVAN

Orientační harmonogram cvičení

 • 1.-2. cvičení: Opakování užitečných poznatků z klasické fyziky (pravděpodobnost, Hamiltonova funkce, de-Broglieho vlna)
 • 3.-4. cvičení: Volná kvantová částice, Fourierova transformace
 • 4.-5. cvičení: Pravoúhlá potenciálová jáma
 • 6.-7. cvičení: Kvantový lineární harmonický oscilátor
 • 7.-8. cvičení: Moment hybnosti, kulové funkce
 • 9. cvičení: Posunovací operátory, kreační a anihilační operátory
 • 10.-11. cvičení: Výsledky kvantového měření
 • 12. cvičení: Časový vývoj
 • 13. cvičení: Spin

Docházka

Doplňující materiály

 • Rozplývání vlnového balíku

  • A, B reálné

  • A reálné, B komplexní

  • A komplexní, B reálné

  • A, B komplexní

 • Konečná potenciálová jáma

  • Vlastní hodnoty Hamiltoniánu

  • Vlastní funkce Hamiltoniánu

 • Vlastní funkce kvantového harmonického oscilátoru

  • Vlastní funkce kvantového harmonického oscilátoru

  • Hustota pravděpodobnosti polohy částice

  • Klasická limita

 • Koherentní stavy

  • Časový vývoj

 • Kvantový moment hybnosti

 • Kulové funkce

  • Absolutní hodnota z kulových funkcí

  • Absolutní hodnota z reálné a imaginární části kulových funkcí