RMF – vlastnosti integrálních transformací

November 29, 2016 by · Leave a Comment
Filed under: Classes, RMF 

Zde je k dispozici soupis vlastností dvou studovaných lineárních integrálních transformací, tj Fourierovy a Laplaceovy transformace. Vřele děkuji Milanu Krbálkovi za vypracování a postoupení podkladů pro tuto tabulku.

Comments are closed.