SSM kalendář

February 26, 2020 by · Leave a Comment
Filed under: SSM 

Pohyb opilce ve 2D vs 3D (a vyšších dim)

November 26, 2019 by · Leave a Comment
Filed under: RMF 

Rovnice vedení tepla slouží i ke spojitému popisu difuze, tj. spojité reprezentace náhodné procházky, též zvané drunkard’s (random) walk.

Kvalitativní vlastnosti náhodné procházky jsou však překvapivě silně závislé na dimenzi: opilec s jistotou ve 2D nakonec trefí domů (naštestí je toto dimenze povrchu planety.. asi), ale ve vyšších dimenzích už by byl spíše neúspěšný než úspešný.

Problém byl studován Pólyově teorému.

Intuitivně lze do tohoto problému nahlédnout z odhalené závislosti fundamentálního řešení na čase. Jmenovitě na závislosti amplitudy s časem ve formě t^(-n/2).

RMF – vlastnosti integrálních transformací

November 3, 2019 by · Leave a Comment
Filed under: Classes, RMF 

Zde je k dispozici soupis vlastností dvou studovaných lineárních integrálních transformací, tj Fourierovy a Laplaceovy transformace.

RMF – průběžné výsledky testů a prezence

October 20, 2019 by · Leave a Comment
Filed under: Classes, RMF 

Průbežné výsledky testů spolu s prezencí jsou k nahlédnutí zde:

Po 15.30 MT

St 13.30 MT

Pa 7.30 VK

 

RMF aktuální úkoly

September 25, 2019 by · Leave a Comment
Filed under: Classes, RMF 

Seznam aktuálních úkolů na daný týden a úkolů na týden příští.

RMF – zápočtové požadavky a zkouška

September 25, 2019 by · Leave a Comment
Filed under: Classes, RMF 

Přehled zápočtových požadavků a informace ke zkoušce.

RMF klíčové pojmy a příklady

September 25, 2019 by · Leave a Comment
Filed under: Classes, RMF 

Seznam klíčových pojmů a příkladů je zde.

zajimave doplneni k Fourierove transformaci

February 20, 2019 by · Leave a Comment
Filed under: RMF