na obsah klávesové zkratky na hlavní stránku na menu

První program v C++

Tento článek přinesl první ukázku kódu v jazyce C++ — vytvořili jsme C++ verzi programu „Hello world”. Byly ukázány rozdíly práce se vstupem a výstupem a odlišnost v pojmenování hlavičkových souborů.

První program

Stejně jako v úvodu do jazyka C i zde začneme jednoduchým programem, který vypíše na standardní výstup text Hello world. Jde o samozřejmost, bez které se žádný výklad o programovacím jazyce neobejde. Náš kód bude vypadat následovně.

#include <iostream>
// můj první program v C++
int main (int argc, char **argv)
{
  std::cout << "Hello world" << std::endl;
  return 0;
}

Všimněme si rozdílu mezi kódem v C a C++. Prvně vkládáme jiný hlavičkový soubor, než na jaký jsme byli zvyklí z jazyka C. Naše staré dobré stdio.h nahradilo iostream. Je to tím, že jazyk C++ pracuje se vstupem a výstupem jinak. Všechny hlavičky z jazyka C je stále možné použít, jen se pro ně používá jiné pojmenování. Z hlavičky se odstraní přípona .h a před jméno se vloží písmeno c. Hlavička stdio.h tak přejde v hlavičku cstdio. Standardní knihovna jazyka C++ nepoužívá přípony u hlavičkových souborů.

V jazyce C++ stejně jako ve standardu C99 lze použít jednořádkový komentář, který je uveden na řádce dva. Kromě bloku tak můžeme komentovat i jednotlivé řádky. Vše, co se objeví mezi znaky // a koncem řádky, bude při překladu ignorováno.

Na řádce pět je jádro našeho programu. Tato podivná konstrukce nepřipomíná nic z jazyka C. Objekt cout slouží k vypisování na standardní výstup. Blíže se s ním seznámíme v kapitole o vstupu a výstupu. Všimněme si použití operátoru <<. To je bitový posun z jazyka C. V jazyce C++ však má i jinou roli, jako například zde v podobě směrování výstupu. Je to obecná vlastnost jazyka C++, který přinesl možnost přetěžování operátorů.

Pojmenování

Hotový zdrojový soubor je nutné uložit pod vhodným pojmenováním. Pro zdrojové soubory v C++ je vyhrazena přípona .cpp. Výše uvedený program by tedy mohl být uložen v souboru hello.cpp. Pro překlad lze použít překladač G++, který se příliš neliší od překladače GCC a lze tedy při operacích s ním využít znalostí překladu zdrojových kódů v jazyce C.

Pokud program přeložíme a spustíme, měli bychom obdržet následující výstup:

Hello world