back to homepage
periody řetězových zlomků
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ       Cestovatelské besedy

Vedení středoškolských projektů - SOČ a Amavet

Projekt: Řetězové zlomky kvadratických čísel

Autorka: Aranka Hrušková (Školitelka: Lubomíra Balková )

Cíle práce:
 1. Nastudování teorie řetězových zlomků.
 2. Zkoumání řetězových zlomků odmocniny z přirozeného čísla, o nichž se ví, že jsou posléze periodické a že perioda bez posledního členu má tvar palindromu. Pozorování lze učinit na základě tabulky řetězových zlomků čísel od 1 do 1000 získané pomocí programu Mathematica. Získaná pozorování je posléze třeba opatřit korektním matematickým důkazem.
 3. Charakterizace čísel, jejichž odmocnina má řetězový zlomek s periodou délky K pro nejrůznější délky K.
 4. Analogická studie i pro zobecněné řetězové zlomky odmocnin z přirozených čísel.
Použitá literatura:
 1. M. Klazar, Introduction to Number Theory, KAM-DIMATIA Series 782, 2006.
 2. Z. Masáková, E. Pelantová, Teorie čísel,, skriptum ČVUT, 2010.
 3. J.-M. Muller, Elementary Functions: Algorithms and Implementation, 2nd edition, Birkhäuser Boston, 2006.
 4. N. Lauritzen, Continued fractions and factoring, http://home.imf.au.dk/niels/cfracfact.pdf, 2009.
 5. R. Seidensticker, Continued fractions for high-speed and high-accuracy computer arithmetic, IEEE Symposium on Computer Arithmetic (1983), 184-193.
 6. W. Sierpinski, Elementary Theory of Numbers, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1964.
 7. D. R. Hickerson, Length of period of simple continued fraction expansion of √d, Pacific Journal of Mathematics 46(2) (1973), 429-432.
Výsledky:
 1. 2013 - 1. místo v národním kole soutěže Expo Science Amavet,
 2. sepsán článek : Ľ. Balková, A. Hrušková: Continued Fractions of Quadratic Numbers, přijat v Acta Polytechnica (2013).