back to homepage
mince
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ       Cestovatelské besedy

Vedení středoškolských projektů - SOČ a Amavet

Projekt: Optimální mince a bankovky

Autorka: Hana Daňková (Školitelka: Lubomíra Dvořáková (roz. Balková) )

Už jste se někdy zamysleli nad tím, v čem je výhoda našich mincí a bankovek? A je vůbec nějaká? Je pravda, že zaplatíme libovolnou částku relativně malým počtem bankovek a mincí? Platí, že dostaneme minimální počet použitých bankovek a mincí pomocí tzv. hladového algoritmu? A nehodilo by se přidat mezi české bankovky či mince nějakou novou hodnotu, která by umožnila průměrný počet bankovek použitých při placení o hodně zmenšit? Cílem této SOČ je na výše zmíněné otázky odpovědět. A vymyslet si i další podmínky efektivity placení a najít pro ně systémy mincí a bankovek, které jim vyhovují nejlépe. Projekt je určen pro studenty, kteří si rádi hrají s matematikou a nebojí se klást si nové a nové otázky. Hodí se i základní znalost programování, aby se daly transakce v různých platebních systémech simulovat.

Práce se zabývá následujícími tématy a otázkami:

Použitá literatura:
  1. L. Balková, A. Šťastná, Jsou české mince optimální?, odesláno do Rozhledů matematicko-fyzikálních (2014), použity programy od A. Šťastné
  2. M. Kleber, R. Vakil, and J. Shallit, What this country needs is an 18 cent piece, Mathematical Intelligencer 25(2) (2003), 20-23
  3. Š. Šimsa, Měnová reforma s využitím počítače, Studentský matematicko-fyzikální časopis MaM, Ročník XVI, Číslo 4, 2009