back to homepage
soroban
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ       Cestovatelské besedy

Vedení středoškolských projektů - SOČ a Amavet

Projekt: Aritmetika včera a dnes

Autor: Čeněk Škarda (Školitelka: Lubomíra Balková )

Cíle práce:
 1. Vyhledávání algoritmů pro základní aritmetické operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení, odmocňování) přirozených čísel.
 2. Zkoumání výhod a nevýhod jednotlivých algoritmů.
 3. Naprogramování jednotlivých algoritmů ve vhodném programovacím jazyce.
 4. Čtivý text se srozumitelným popisem algoritmů a jejich ilustrací na konkrétních příkladech, který by mohl sloužit středoškolským profesorům k oživení seminářů. (Práce obhajována v rámci SOČ.)
 5. Tvorba www stránky se srozumitelným popisem algoritmů a jejich ilustrací na konkrétních příkladech, která bude volně přístupná široké veřejnosti. Právě na ní se zvěřejní naprogramované algoritmy. (Práce obhajována v soutěži Amavet.)
Použitá literatura:
 1. Biografie českých matematiků, inserv.math.muni.cz/biografie
 2. Š. Porubský, Ako rýchlo vieme a možeme násobiť , sborník 30. mezinárodní konference Historie matematiky, editoři J. Bečvář, M. Bečvářová, matfyzpress, 2009
 3. D. E. Knuth, The Art of Computer Programming volume 2: Seminumerical Algorithms, 3rd ed, Addison-Wesley Boston etc., 1998
 4. M. Mareš, Příběhy matematiky, Pistorius & Olšanská, Příbram, 2008
Výsledky:
 1. 2013 - účast ve finále soutěže Expo Science Amavet (zvláštní cena matematické společnosti Mu Alpha Theta),
 2. 2012 - 7. místo v soutěži SOČ,
 3. publikován článek : Ľ. Balková, Č. Škarda: Násobíme chytře?, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník 57 číslo 3 (2012), 205-216.