Jazyky, automaty a vyčíslitelnost (01JAV)

poslední změna: 25-04-2018

Anotace

Konečné automaty a regulární jazyky, bezkontextové jazyky a zásobníkové automaty, kontextové jazyky a lineárně omezené automaty, jazyky typu 0 a Turingovy stroje. Algoritmy a algoritmicky vyčíslitelné funkce. Rekurzívní funkce, rekurzívní a rekurzívně spočetné množiny. Algoritmicky neřešitelné problémy.