Diplomový seminář (01DSEM)

poslední změna: 14-12-2016

zimní semestr 2016/2017

  • přihláška k SZZ (u pí. Vostřákové – sekretariát KM): do středy 30.11.2016
  • datum odevzdání diplomové práce: do pátku 6.1.2017
  • pravděpodobná data SZZ: 10.2. (MI), 13.2. (AMSM, MINF)

Předměty a otázky SZZ

Předměty k SZZ pro jednotlivé obory jsou k nalezení na web. stránce KM.

Vzory DP