Diplomový seminář (01DSEM)

poslední změna: 22-11-2017

zimní semestr 2017/2018

  • přihláška k SZZ: do čtvrtka 30.11.2017
  • datum odevzdání diplomové práce: do pondělí 8.1.2018
  • rámcový termín SZZ: 5.–16.2.2018

Předměty a otázky SZZ

Předměty k SZZ pro jednotlivé obory jsou k nalezení na web. stránce KM.

Vzory DP