Diplomový seminář (01DSEM)

poslední změna: 20-02-2017

letní semestr 2016/2017

  • přihláška k SZZ (v T115b (M. Vostřáková) nebo v T09c (P. Ambrož)): do 31.3.2017
  • datum odevzdání diplomové práce: do pátku 5.5.2017
  • datum SZZ: 5.6.–16.6.2017, bude upřesněno časem

Předměty a otázky SZZ

Předměty k SZZ pro jednotlivé obory jsou k nalezení na web. stránce KM

Vzory DP