Diplomový seminář (01DSEM)

poslední změna: 25-04-2018

letní semestr 2018/2018

  • přihláška k SZZ (v T09c – P. Ambrož): do 29.3.2018
  • datum odevzdání diplomové práce: do pondělí 7.5.2018

Předměty a otázky SZZ

Předměty k SZZ pro jednotlivé obory jsou k nalezení na web. stránce KM

Vzory DP