Curriculum Vitae

poslední změna: 18-02-2014

Pracovní zkušenosti

2007– Odborný asistent na Katedře matematiky FJFI ČVUT
2006– Dopplerův institut pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku
2000– Výzkumná skupina TIGR (dříve Algebraické a kombinatorické metody) na KM FJFI
2002–2004 Vedení cvičení na FJFI k předmětům Základy programování (2002), Základy algoritmizace (2003), Matematika (2004).
2000–2003 Studentská unie při FJFI: člen výkonné rady (2000–2001), předseda výkonné rady (2001–2002), tajemník (2002–2003).

Vzdělání

2003–2006 České vysoké učení technické, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská  a  Université Paris VII, Laboratiore d'Informatique Algoritmique: Fondements et Applications; Ph.D. pod dvojím vedením
1998–2003 České vysoké učení technické, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská; obor inženýrská informatika
1991–1998 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice